Det ekologiska lantbruket

Ekologiskt jordbruk och lyckliga djur.

Om man driver ett ekologiskt jordbruk och säljer dessa livsmedel i Sverige så måste man följa EU:s lagstiftning för ekologisk matproduktion. Endast de jordbrukare som följer regelverket får använda sig av EU:s certifiering logga.  

Ekologiska jordbrukare jobbar med en jordbruksmetod som bygger på användning av hållbara metoder och naturliga insatsvaror för att bevara jordens hälsa. Man använder tekniker som växtföljd, täckgrödor och gröngödsling för att hålla jorden frisk och produktiv. De undviker också att använda syntetiska bekämpningsmedel och gödningsmedel, som kan vara skadliga för miljön. Ekologiskt jordbruk blir alltmer populärt eftersom det är ett mer hållbart sätt att producera livsmedel. Det stöder också de lokala ekonomierna genom att pengarna stannar kvar i samhället. När du köper ekologiska produkter får du inte bara hälsosammare mat, utan du stöder också jordbrukare som arbetar för ett hållbart jordbruk. 

Vad innebär ett ekologiskt lantbruk

På ett ekologiskt jordbruk fungerar som ett ekologiskt kretslopp. Djuren lever utomhus där de kan beta gräs och annat foder är ekologiskt. Till odlingarna används naturligt gödsel från egna gården som till exempel ko bajs som blandas med jord från egen kompost och detta blir en näringsrik blandning till att odla nya grönsaker. Om det dyker upp ogräs dras det upp för hand istället för att använda ogräsbekämpnings medel. Ibland används naturliga metoder för att kontrollera skadedjur och sjukdomar, till exempel genom att använda insekter som äter upp skadliga insekter eller genom att plantera särskilda grödor som lockar till sig nyttiga insekter. De ekologiska bönderna brukar ofta vara självförsörjande och har miljövänligt elförsörjning som vindkraft eller solceller. 

Ekologiskt odlat är både gott, nyttigt och bra för vår planet.

Vikten av att välja ekologisk mat

När du köper ekologisk mat väljer du mat som har producerats utan användning av konstgödsel, bekämpningsmedel. Det innebär att grödorna inte behandlas med giftiga kemikalier som kan hamna i våra vattenresurser och skada ekosystemen. Detta bidrar till en bättre hälsa och miljön .

Ekologiskt jordbruk är också mycket mer hållbart än konventionellt jordbruk. Det använder mindre energi och producerar färre växthusgaser som annars bidrar till klimatförändringar. 

Så nästa gång du handlar mat, se till att köpa ekologiska produkter! Det är bra för dig och för planeten.