Hitta dina ekologiska produkter i matbutiken.

Hitta ekologiska produkter

Livsmedelssäkerhet, kvalitet och spårbarhet är alla viktiga aspekter av livsmedelsindustrin. Livsmedelssäkerhet är en garanti för att livsmedel är säkra att äta. Det innebär att man ser till att maten inte är förorenad av skadliga bakterier, parasiter, virus och giftiga kemikalier. Kvalitet avser de egenskaper hos livsmedel som påverkar dess smak, utseende och näringsvärde. Spårbarhet innebär att man kan spåra livsmedlens ursprung från gård till bord. Detta bidrar till att garantera att livsmedlen är säkra och av hög kvalitet samt en trevlig matupplevelse för konsumenterna. 

Livsmedelssäkerhet, kvalitet och spårbarhet

För att vi som konsumenter ska kunna köpa mat som är säker att äta måste matproducenter ta sitt ansvar för att råvaror och produktion resulterar i en hög och enhetlig kvalitet. För att uppnå detta måste matproducenterna också ställa höga krav på leverantörer och samarbetspartners. Det är även viktigt att alla anställda är utbildade och kunniga inom området livsmedel och hantering. 

Matproducenter har olika kvalitetssystem som säkerställer kvaliteten som till exempel att livsmedel har nolltolerans för salmonella. Detta innebär att det regelbundet görs tester och har gjorts under en lång tid, vilket har resulterat i att salmonella nästan är utrotad i Sverige. Det är också viktigt att livsmedlen har koder och märkningar för att kunna ta reda på produktens ursprungsland och producent. 

För att lättare förklara hur det fungerar med koder och märkning av livsmedel tar vi ägg som exempel. I Sverige märks äggen med olika koder och märkningar för att konsumenterna ska veta vilken kvalitet de köper. Det finns tre huvudtyper av äggmärkningar: producentkod, kvalitetskod och datumkod. Producentkoden är ett fyrsiffrigt nummer som tilldelas äggproducenten. Denna kod kan användas för att spåra äggen tillbaka till producenten. Kvalitetskoden är ett tvåsiffrigt nummer som anger äggens kvalitet. Ju högre siffran är, desto högre är äggens kvalitet. Datumkoden är ett tvåsiffrigt nummer som anger äggens utgångsdatum.